Digital Library Structure

1. Tài liệu dạng văn bản
52658 Tài Liệu


Chứa các tài liệu dưới dạng văn bản do TV Quốc hội sưu tầm, biên so...

2. Tài liệu dạng hình ảnh
1 Tài Liệu


Chứa các hình ảnh về các hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Qu...

3. Tài liệu Audio/ Video
0 Tài Liệu


Chứa các thông tin tham khảo dưới dạng âm thanh, phim hình ảnh về c...

4. Nguồn cơ sở dữ liệu khác
0 Tài Liệu


Chứa các nguồn cơ sở dữ liệu tham khảo bên ngoài ở cả trong nước ...