Browsing by Author Bùi Quốc Dũng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  

Showing results 1 to 2 of 2

  • item.jpg
  • Sách


  •  (2019)

  • Kết cấu báo cáo gồm 2 phần và 5 chương. Phần 1 đi sâu phân tích bối cảnh, tình hình kinh tế thế giới, để từ đó có những đánh giá về thành công và thách thức của kinh tế Việt Nam năm 2018, cũng như dự báo triển vọng trong năm 2019. Sang phần 2, báo cáo đi vào những vấn đề mang tính dài hạn hơn, đó là: (1) Khuyến nghị chính sách về chiến lược thu hút FDI thế hệ mới; và (2) Đánh giá vai trò năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng tiết kiệm – hiệu quả trong an ninh năng lượng ở Việt Nam, qua đó phác họa, phân tích và đánh giá một cách rõ nét tình hình, những thách thức và cơ hội cho kinh tế Việt Nam trong thời gian tới.