Browsing by Author Hà Ngọc Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  

Showing results 9 to 9 of 9

  • item.jpg
  • Sách


  •  (2018)

  • Nội dung cuốn sách nghiên cứu về con người chính trị, được khái quát thành 3 chương với các nội dung cơ bản như: khái quát một số vấn đề lý luận về con người chính trị; phân tích các nhân tố khách quan và chủ quan tác động, đánh giá khái quát thực trạng con người chính trị Việt Nam trong thời kỳ đổi mới; đề xuất quan điểm và giải pháp.