Browsing by Author Hà Việt Hưng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  

Showing results 2 to 4 of 4

  • item.jpg
  • Luận án


  •  (2017)

  • Luận án làm rõ những vấn đề lý luận về hợp đồng vận chuyển hànghóa quốc tế bằng đường biển, pháp luật về hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế bằngđường biển cũng như đánh giá được thực tiễn áp dụng pháp luật về hợp đồng vận chuyểnhàng hóa quốc tế bằng đường biển tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, xác định quan điểm và giảipháp hoàn thiện pháp luật về hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển ở ViệtNam.