Browsing by Author Lê Hồng Hạnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  

Showing results 34 to 40 of 40

 • NNPL4.15-B1.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Lê Hồng Hạnh (2015)

 • Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2005 đang được sửa đổi và hoàn thiện nhằm hiện thực hóa những định hướng phát triển cơ bản của đất nước được hiến định trong Hiến pháp 2013. Một trong những nội dung sửa đổi của Dự thảọ BLDS đang gây tranh luận là việc thay thế khái niệm tài sản và quyền tài sản bằng khái niệm vật và vật quyền. Bài viết phân tích các quy định của Dự thảo về vấn đề này từ góc nhìn toàn diện, nhất là từ những khía cạnh lý luận về tài sản và sự phát triển của hệ thống pháp luật Việt Nam.

 • Luathoc1.1994_B6_Doanhnghiephoaky.pdf.jpg
 • Tạp chí


 • Authors: Lê Hồng Hạnh

 • Bài viết đưa ra những so sánh khái quát về một số loại hình doanh nghiệp theo pháp luật VIệt Nam và pháp luật Mỹ, nhằm tạo ra những cơ sở bước đầu cho việc nghiên cứu sâu các loại hình doanh nghiệp cụ thể.

 • Luathoc3.1998_B4_Quanhelaodong.pdf.jpg
 • Tạp chí


 • Authors: Lê Hồng Hạnh (1998)

 • Trong thế giới hiện đại, toàn cầu hoá là quá trình không thể phủ nhận. Toàn cầu hoá đang diễn ra với tốc độ cao hơn vào những thập niên cuối của thế kỷ XX. Một trong những biểu hiện rõ nhất là quá trình thành lập WTO, các khu vực mậu dịch tự do. Đối với Việt Nam, quá trình toàn cầu hoá cũng đang diễn ra khá mạnh mẽ sau khi chính sách mở cửa được thực hiện. Bài viết phân tích một số biểu hiện chính của quá trình toàn cầu hoá đang diễn ra ở Việt Nam và những thách thức của toàn cầu hoá với ngành luật lao động Việt Nam.

 • Luathoc1.1996_B3_Hopdongtindung.pdf.jpg
 • Tạp chí


 • Authors: Lê Hồng Hạnh (1996)

 • Bài viết nêu các vấn đề biện pháp pháp lý để đảm bảo hợp đồng tín dụng. Song song với việc ban hành bộ luật dân sự cần có những văn bản cụ thể hoá nguyên tắc, các chế định của bộ luật dân sự vào trong hoạt động thương mại.