Browsing by Author Lê Thái Dũng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  

Showing results 1 to 2 of 2

  • item.jpg
  • Sách


  •  (2018)

  • Cuốn sách cung cấp thông tin hữu ích về hơn 70 chiếu, biểu, sắc dụ nổi tiếng có ảnh hưởng lớn trong lịch sử phong kiến nước ta. Đặc biệt, sách kết hợp nghiên cứu thời điểm hình thành, nguyên nhân dẫn đến sự ra đời cũng như nội dung, ý nghĩa của một số văn bản đó gắn với sự kiện lớn nhỏ trong lịch sử phong kiến Việt Nam.

  • item.jpg
  • Sách


  •  (2022)

  • Cuốn sách là bản tóm tắt chi tiết những ghi chép về lịch sử qua hàng ngàn năm đấu tranh và phát triển, nêu lên những nét độc đáo, những chi tiết sinh động về những dấu ấn đậm nét của những con người, những sự kiện lịch sử, từ đó góp phần vào hoạt đông tuyên truyền với mong muốn nhân dân có thêm kiến thức về lịch sử.