Browsing by Author Lê Thái Dũng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  

Showing results 2 to 2 of 2

  • item.jpg
  • Sách


  •  (2022)

  • Cuốn sách là bản tóm tắt chi tiết những ghi chép về lịch sử qua hàng ngàn năm đấu tranh và phát triển, nêu lên những nét độc đáo, những chi tiết sinh động về những dấu ấn đậm nét của những con người, những sự kiện lịch sử, từ đó góp phần vào hoạt đông tuyên truyền với mong muốn nhân dân có thêm kiến thức về lịch sử.