Browsing by Author Nguyễn Hà Thanh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  

Showing results 1 to 5 of 5

  • item.jpg
  • Tài liệu tham khảo


  •  (2020)

  • Thu hồi tài sản tham nhũng đã và đang trở thành nội dung được Đảng, Nhà nước và xã hội quan tâm. Tuy nhiên, thu hồi tài sản tham nhũng trên thực tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Để tăng cường hiệu quả của công tác thu hồi tài sản tham nhũng, bài viết này trình bày phương thức thu hồi tài sản dựa trên quy trình khởi kiện dân sự theo kinh nghiệm quốc tế và đưa ra một số khuyến nghị cho Việt Nam.

  • 32_KIENNGHISUADOICHEDINH_TC_NCLP_SO18_2014.pdf.jpg
  • 2014


  • Authors: Nguyễn Hà Thanh (2014)

  • Trong giai đoạn hiện nay, với sự biến động có tính chiều sâu của tội phạm, các loại hình tội phạm ngày càng hoạt động tinh vi, có tính tổ chức chặt chẽ thì vấn đề sửa đổi những quy định của pháp luật hình sự, trong đó có chế định phạm tội có tổ chức không còn phù hợp với thực tiễn cần được đặt ra. Việc Bộ luật hình sự năm 1999 kế thừa toàn bộ nội dung chế định phạm tội có tổ chức của Bộ Luật hình sự năm 1985 chưa thực sự phản ánh được thực tế phát triển của tình hình phạm tội có tổ chức. Hiện nay, Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Bộ Luật hình sự năm 1999 đang được xây dựng là một cơ hội tốt để xem xét và nghiên cứu sửa đổi chế định phạm tội có tổ chức. Bài viết phân tích một số điểm bấ...