Browsing by Author Nguyễn Hiền Phương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  

Showing results 4 to 16 of 16

 • Luathoc7.2015_B4_Luatgiaoducjnghenghiep2014.pdf.jpg
 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Hiền Phương (2015)

 • Luật giáo dục nghề nghiệp được Quốc hội khoá XIII thông qua tại kì họp thứ 8 ngày 27/11/2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015. Luật đã có sự thay đổi căn bản, toàn diện so với các quy định về giáo dục nghề nghiệp được quy định trong Luật dạy nghề năm 2006 trước đây. Bài viết phân tích các quy định mới của Luật giáo dục nghề nghiệp, đánh giá tính khả thi của Luật đồng thời đề xuất một số biện pháp để triển khai thực hiện các quy định mới của Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014.

 • Luathoc4.2004_B7_Phapluatuudaixahoi.pdf.jpg
 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Hiền Phương (2004)

 • Bài viết đề cập đến một số vấn đề về pháp luật ưu đãi xã hội, bao gồm: (1) Đối tượng ưu đãi xã hội. (2) Chế độ trợ cấp ưu đãi. (3) Các chế độ trợ cấp ưu đãi khác.

 • 61_MOTSOVANDE_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_4_NAM2008.pdf.jpg
 • 2008


 • Authors: Nguyễn Hiền Phương (2008)

 • Pháp luật ASXH là hệ thoonssg các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong việc bảo vệ cuộc sống của các thành viên xã hội thông qua các biện pháp công bằng nhằm chống lại các rủi ro xã hội, đảm bảo thu nhập, sức khỏe và các điều kiện sinh sống thiết yếu khác cho các thành viên xã hội. Với nội dung chủ yếu là các chế độ bảo vệ được tổ chức thực hiện bởi nhà nước, các tổ chức, các nhân.... áp dụng với mọi thành viên xã hội khi gặp biến cố rủi ro, pháp luật ASXH vẫn giữ vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, đảm bảo cuộc sống và an toàn cho người dân

 • Luathoc10.2015_B8_Chedobaohiem.pdf.jpg
 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Hiền Phương (2015)

 • Luật bảo hiểm xã hội (BHXH) được Quốc hội khoá XIII thông qua ngày 20/11/2014 tại Kì họp thứ 8 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016) đánh dấu bước phát triển quan trọng của pháp luật BHXH nói riêng và pháp luật an sinh xã hội nói chung. Bài viết sáng tỏ những điểm mới của Luật BHXH năm 2014 về các chế độ bảo hiểm so với Luật BHXH năm 2006 đồng thời kiến nghị đảm bảo khả thi các quy định của Luật BHXH năm 2014.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2021-03)

 • Bài viết tập trung làm rõ những điểm mới về hợp đồng lao động của Bộ Luật Lao động năm 2019: Những điểm mới trong khái niệm và nhận diện hợp đồng lao động; Điểm mới về giao kết hợp đồng lao động; Điểm mới về thực hiện hợp đồng lao động; Điểm mới về chấm dứt hợp đồng lao động…

 • LuathocDSNKT.2013_B10_BAotroxahoivoiNKT.pdf.jpg
 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Hiền Phương (2013)

 • Bảo trợ xã hội đối với người khuyết tật (NKT) là một trong những nội dung thể hiện rõ nét quyền được bảo vệ của nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội vì mục tiêu an sinh xã hội. Với mục đích đưa ra được những kiến nghị, giải pháp cho việc hoàn thiện pháp luật bảo trợ xã hội đối với NKT trong điều kiện hiện nay ở Việt Nam, bài viết tập trung phân tích, đánh giá quy định pháp luật hiện hành và thực tiễn thực hiện. Trên cơ sở đó, bài viết chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế trong quy định và thực hiện pháp luật, làm cơ sở cho việc đề xuất những kiến nghị, giải pháp hoàn thiện pháp luật. Những kinh nghiệm pháp luật và đặc biệt là giải pháp trong việc thực thi pháp luật của một số quốc gia ...

 • item.jpg
 • Sách


 •  (2022)

 • Cuốn sách cung cấp một cách khái quát những vấn đề lý luận về hợp đồng và pháp luật hợp đồng. Tìm hiểu quy định pháp luật về hợp đồng của một số quốc gia và Việt Nam dưới góc nhìn luật so sánh, chỉ ra những điểm tương đồng và khác biệt cũng như các bài học kinh nghiệm quý báu sẽ góp phần hòa nhập với xu hướng hội nhập quốc tế sâu rộng và hoàn thiện pháp luật Việt Nam về vấn đề này.

 • Luathoc5.2005_B9_LuatansinhxahoiHoaky.pdf.jpg
 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Hiền Phương (2005)

 • Tìm hiểu luật an sinh xã hội của Hoa Kỳ thông qua chính sách hỗ trợ tài chính cho người có hoàn cảnh khó khăn, trợ cấp nhà ở cho người nghèo, chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Vấn đề đặt ra là vẫn còn nhiều thách thức cho chính quyền Mỹ hiện nay để đảm bảo bình ổn đời sống kinh tế chính trị.

 • Luathoc6.2008_B4_HoanthienPLBHXH.pdf.jpg
 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Hiền Phương (2008)

 • Trình bày các giải pháp cơ bản hoàn thiện pháp luật bảo hiểm xã hội: mở rộng phạm vi đối tượng tham gia ở loại hình bảo hiểm bắt buộc và tự nguyện tiến tới đảm bảo mọi người lao động ở mọi thành phần kinh tế đều được tham gia bảo hiểm xã hội; đảm bảo công bằng trong đóng góp và thụ hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội; Triển khai thực hiện và bổ sung các chế độ trợ cấp mới đáp ứng yêu cầu bảo vệ thu nhập của người lao động; Thực hiện các biện pháp bảo toàn và phát triển quỹ.