Browsing by Author Nguyễn Hiền Phương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  

Showing results 10 to 16 of 16

 • LuathocDSNKT.2013_B10_BAotroxahoivoiNKT.pdf.jpg
 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Hiền Phương (2013)

 • Bảo trợ xã hội đối với người khuyết tật (NKT) là một trong những nội dung thể hiện rõ nét quyền được bảo vệ của nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội vì mục tiêu an sinh xã hội. Với mục đích đưa ra được những kiến nghị, giải pháp cho việc hoàn thiện pháp luật bảo trợ xã hội đối với NKT trong điều kiện hiện nay ở Việt Nam, bài viết tập trung phân tích, đánh giá quy định pháp luật hiện hành và thực tiễn thực hiện. Trên cơ sở đó, bài viết chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế trong quy định và thực hiện pháp luật, làm cơ sở cho việc đề xuất những kiến nghị, giải pháp hoàn thiện pháp luật. Những kinh nghiệm pháp luật và đặc biệt là giải pháp trong việc thực thi pháp luật của một số quốc gia ...

 • item.jpg
 • Sách


 •  (2022)

 • Cuốn sách cung cấp một cách khái quát những vấn đề lý luận về hợp đồng và pháp luật hợp đồng. Tìm hiểu quy định pháp luật về hợp đồng của một số quốc gia và Việt Nam dưới góc nhìn luật so sánh, chỉ ra những điểm tương đồng và khác biệt cũng như các bài học kinh nghiệm quý báu sẽ góp phần hòa nhập với xu hướng hội nhập quốc tế sâu rộng và hoàn thiện pháp luật Việt Nam về vấn đề này.

 • Luathoc5.2005_B9_LuatansinhxahoiHoaky.pdf.jpg
 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Hiền Phương (2005)

 • Tìm hiểu luật an sinh xã hội của Hoa Kỳ thông qua chính sách hỗ trợ tài chính cho người có hoàn cảnh khó khăn, trợ cấp nhà ở cho người nghèo, chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Vấn đề đặt ra là vẫn còn nhiều thách thức cho chính quyền Mỹ hiện nay để đảm bảo bình ổn đời sống kinh tế chính trị.

 • Luathoc6.2008_B4_HoanthienPLBHXH.pdf.jpg
 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Hiền Phương (2008)

 • Trình bày các giải pháp cơ bản hoàn thiện pháp luật bảo hiểm xã hội: mở rộng phạm vi đối tượng tham gia ở loại hình bảo hiểm bắt buộc và tự nguyện tiến tới đảm bảo mọi người lao động ở mọi thành phần kinh tế đều được tham gia bảo hiểm xã hội; đảm bảo công bằng trong đóng góp và thụ hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội; Triển khai thực hiện và bổ sung các chế độ trợ cấp mới đáp ứng yêu cầu bảo vệ thu nhập của người lao động; Thực hiện các biện pháp bảo toàn và phát triển quỹ.