Browsing by Author Nguyễn Hiền Phương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  

Showing results 13 to 16 of 16

  • Luathoc5.2005_B9_LuatansinhxahoiHoaky.pdf.jpg
  • Tạp chí


  • Authors: Nguyễn Hiền Phương (2005)

  • Tìm hiểu luật an sinh xã hội của Hoa Kỳ thông qua chính sách hỗ trợ tài chính cho người có hoàn cảnh khó khăn, trợ cấp nhà ở cho người nghèo, chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Vấn đề đặt ra là vẫn còn nhiều thách thức cho chính quyền Mỹ hiện nay để đảm bảo bình ổn đời sống kinh tế chính trị.

  • Luathoc6.2008_B4_HoanthienPLBHXH.pdf.jpg
  • Tạp chí


  • Authors: Nguyễn Hiền Phương (2008)

  • Trình bày các giải pháp cơ bản hoàn thiện pháp luật bảo hiểm xã hội: mở rộng phạm vi đối tượng tham gia ở loại hình bảo hiểm bắt buộc và tự nguyện tiến tới đảm bảo mọi người lao động ở mọi thành phần kinh tế đều được tham gia bảo hiểm xã hội; đảm bảo công bằng trong đóng góp và thụ hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội; Triển khai thực hiện và bổ sung các chế độ trợ cấp mới đáp ứng yêu cầu bảo vệ thu nhập của người lao động; Thực hiện các biện pháp bảo toàn và phát triển quỹ.