Browsing by Author Nguyễn Hiền Phương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  

Showing results 15 to 16 of 16

  • Luathoc6.2008_B4_HoanthienPLBHXH.pdf.jpg
  • Tạp chí


  • Authors: Nguyễn Hiền Phương (2008)

  • Trình bày các giải pháp cơ bản hoàn thiện pháp luật bảo hiểm xã hội: mở rộng phạm vi đối tượng tham gia ở loại hình bảo hiểm bắt buộc và tự nguyện tiến tới đảm bảo mọi người lao động ở mọi thành phần kinh tế đều được tham gia bảo hiểm xã hội; đảm bảo công bằng trong đóng góp và thụ hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội; Triển khai thực hiện và bổ sung các chế độ trợ cấp mới đáp ứng yêu cầu bảo vệ thu nhập của người lao động; Thực hiện các biện pháp bảo toàn và phát triển quỹ.