Browsing by Author Nguyễn Quang Tuyến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  

Showing results 8 to 27 of 44

 • Luathoc1.2007_B8_HethongPLdatdai.pdf.jpg
 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Quang Tuyến (2007)

 • Tìm hiểu hệ thống pháp luật đất đai Việt Nam trong 20 năm đổi mới (1986-2006) thể hiện qua các ưu điểm, thành công đã đạt được; những hạn chế vướng mắc còn gặp phải; qua đó đưa ra một số giải pháp tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai.

 • 5.ConciliationofLandDisputesinVietnamVietnamese.pdf.jpg
 • 10-2013


 • Authors: Phạm Thị Thùy Dương; Nguyễn Quang Tuyến; Nguyễn Hải An; Nguyễn Thị Hường; Hoàng Nguyên Bình; Ngô Thị Thịnh; Bùi Thu Dung; Trần Thị Hà Thương (2013)

 • Báo cáo đưa ra các khuyến nghị cụ thể góp phần sửa đổi, bổ sung các quy định về hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất đai của Luật Đất đai nhằm làm rõ và hoàn thiện thủ tục hòa giải, bao gồm uỷ quyền cho UBND giám sát thi hành các thoả thuận sau khi hoà giải thành công. Tăng cường tập huấn, tăng lương cho các cán bộ tổ hoà giải. Dùng hoà giải thay vì khiếu nại hành chính khi giải quyết tranh chấp giữa người dân với các cơ quan nhà nước liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Bổ sung quy định về tham vấn cộng đồng về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cũng là một biện pháp để giảm thiểu tranh chấp và tạo dựng bầu không khí hợp tác giữa các bê...

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo


 •  (2022)

 • Bài viết tập trung vào việc bình luận, góp ý cho một số điều luật cụ thể của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố lấy ý kiến đóng góp của nhân dân.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2022-09)

 • Bài viết tập trung vào việc bình luận, góp ý cho một số điều luật cụ thể của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố lấy ý kiến đóng góp của nhân dân.

 • 47_MOTSOSUYNGHIVE_TC_SO12_2006.pdf.jpg
 • 2006


 • Authors: Nguyễn Quang Tuyến (2006)

 • Thực trạng thi hành pháp luật về thuế sử dụng đất: Những kết quả đạt được khi thi hành phát luật về thuế sử dụng đất; một số tồn tại phát sinh trong quá trình thực thi pháp luật về thuế sử dụng đất -- Một số ý kiến góp phần hoàn thiện pháp luật về thuế sử dụng đất: Mở rộng phạm vi áp dụng so với hai sắc thuế hiện hành; chỉ thu thuế sử dụng đất với mức thu phù hợp và giao cho UBND cấp xã tiến hành thu; nâng mức thuế suấ thuế sử dụng đất đối với phi nông nghiệp; bãi bỏ việc xác định mức thuế suất của thuế sử dụng đất; thực hiện việc miễn thuế sử dụng đất đối với đất nông nghiệp trong hạn mức của hộ gia đình, cá nhân theo quy định của luật đất đai năm 2003 đến năm 2010 theo Nghị quyết số...

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo


 •  (9999)

 • |Bài viết đi sâu phân tích, đánh giá, làm rõ một số vấn đề pháp lý đối với thị trường bất động sản (BĐS) du lịch ở nước ta hiện nay nhằm nhận diện những “khoảng trống” hoặc “kẽ hở” đang là rào cản, kìm hãm sự phát triển của phân khúc thị trường BĐS này. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất định hướng, giải pháp góp phần hoàn thiện khung pháp lý đối với thị trường BĐS du lịch nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động đầu tư, sản xuất -kinh doanh của chủ đầu tư kinh doanh BĐS và bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia phân khúc thị trường BĐS này.

 • Luathoc5.1996_B7_Luatdatdai1993.pdf.jpg
 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Quang Tuyến (1996)

 • Sau gần 3 năm thi hành (1993-1996) vẫn còn một số quy định của luật đất đai chưa được cụ thể hoá. Điều này gây khó khăn cho việc triển khai thi hành luật đất đai. Đây cũng chính là nguyên nhân làm cho pháp luật về đất đai thiếu đồng bộ, cần phải được sửa đổi bổ sung trong thời gian tới. Bài viết đề cập đến một số quy định của luật đất đai đang cần được cụ thể hoá.

 • Luathoc2.2012_B10_PhapluatboithuongthuhoidatHanQuoc.pdf.jpg
 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Quang Tuyến (2012)

 • Tổng quan pháp luật bồi thường khi nhà nước thu hồi đất của Hàn Quốc; Một số nguyên tắc bồi thường và gợi mở kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình xây dựng và hoàn thiện chế định bồi thường khi nhà nước thu hồi đất.

 • item.jpg
 • Sách


 •  (2020)

 • Tài liệu phân tích, đánh giá những thành công và hạn chế của hệ thống pháp luật kinh tế Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, rút ra những bài học kinh nghiệm từ quá trình xây dựng và phát triển của hệ thống pháp luật về kinh tế; dự báo và đề xuất các khuyến nghị, giải pháp cho chặng đường phía trước.

 • 65_PHAPLUATVEBAOVE_TC_SO11_NAM2004.pdf.jpg
 • 2004


 • Authors: Nguyễn Quang Tuyến (2004)

 • Electronic Resources; Khái quát quá trình hình thành và phát triển của hệ thống pháp luật về bảo vệ tài nguyên nước (TNN) ở nước ta -- Đành giá hệ thống pháp luật về bảo vệ TNN ở nước ta: những ưu điểm của hệ thống pháp luật về bảo vệ TNN; những tồn tại, hạn chế của hệ thống pháp luật về bảo vệ TNN -- Một số kiến nghị góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ TNN