Browsing by Author Nguyễn Quang Tuyến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  

Showing results 22 to 41 of 44

 • Luathoc2.2012_B10_PhapluatboithuongthuhoidatHanQuoc.pdf.jpg
 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Quang Tuyến (2012)

 • Tổng quan pháp luật bồi thường khi nhà nước thu hồi đất của Hàn Quốc; Một số nguyên tắc bồi thường và gợi mở kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình xây dựng và hoàn thiện chế định bồi thường khi nhà nước thu hồi đất.

 • item.jpg
 • Sách


 •  (2020)

 • Tài liệu phân tích, đánh giá những thành công và hạn chế của hệ thống pháp luật kinh tế Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, rút ra những bài học kinh nghiệm từ quá trình xây dựng và phát triển của hệ thống pháp luật về kinh tế; dự báo và đề xuất các khuyến nghị, giải pháp cho chặng đường phía trước.

 • 65_PHAPLUATVEBAOVE_TC_SO11_NAM2004.pdf.jpg
 • 2004


 • Authors: Nguyễn Quang Tuyến (2004)

 • Electronic Resources; Khái quát quá trình hình thành và phát triển của hệ thống pháp luật về bảo vệ tài nguyên nước (TNN) ở nước ta -- Đành giá hệ thống pháp luật về bảo vệ TNN ở nước ta: những ưu điểm của hệ thống pháp luật về bảo vệ TNN; những tồn tại, hạn chế của hệ thống pháp luật về bảo vệ TNN -- Một số kiến nghị góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ TNN

 • Luathoc3.2003_B8_Datditichlichsu.pdf.jpg
 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Quang Tuyến (2003)

 • Trình bày một số suy nghĩ xung quanh pháp luật hiện hành về di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất di tích trong nền kinh tế thị trường.

 • 8.pdf.jpg


 • Authors: Nguyễn Quang Tuyến (2014)

 • Bài viết bình luận, đánh giá nội dung các quy định của Luật đất đai năm 2013 về giá đất; trong đó, chỉ ra những điểm quy định chung chung, thiếu cụ thể hoặc gây ra nhiều cách hiểu khác nhau cho các cơ quan thực thi. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra một số kiến nghị nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật đất đai năm 2013 về giá đất góp phần nhanh chóng đưa các quy định này đi vào cuộc sống

 • Luathoc1.2009_B5_Boithuongthuhoidat.pdf.jpg
 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Quang Tuyến (2009)

 • Bài viết nêu một vài vấn đề lý luận xung quanh khái niệm bồi thường khi nhà nước thu hồi đất. Phân tích những điểm giống và khác nhau giữa bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất và khái niệm bồi thường nhà nước trong Dự thảo Luật bồi thường nhà nước.