Browsing by Author Nguyễn Quang Tuyến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  

Showing results 30 to 44 of 44

 • 8.pdf.jpg


 • Authors: Nguyễn Quang Tuyến (2014)

 • Bài viết bình luận, đánh giá nội dung các quy định của Luật đất đai năm 2013 về giá đất; trong đó, chỉ ra những điểm quy định chung chung, thiếu cụ thể hoặc gây ra nhiều cách hiểu khác nhau cho các cơ quan thực thi. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra một số kiến nghị nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật đất đai năm 2013 về giá đất góp phần nhanh chóng đưa các quy định này đi vào cuộc sống

 • Luathoc1.2009_B5_Boithuongthuhoidat.pdf.jpg
 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Quang Tuyến (2009)

 • Bài viết nêu một vài vấn đề lý luận xung quanh khái niệm bồi thường khi nhà nước thu hồi đất. Phân tích những điểm giống và khác nhau giữa bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất và khái niệm bồi thường nhà nước trong Dự thảo Luật bồi thường nhà nước.

 • LuathocDSLDD2004_B12_Sohuutoandanvoidatdai.pdf.jpg
 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Quang Tuyến (2004)

 • Bài viết đề cập đến một số vấn đề: (1) Sự cần thiết phải xây dựng và hoàn thiện sở hữu toàn dân đối với đất đai ở nước ta. (2) Quyền sử hữu toàn dân đối với đất đai theo quy định của Luật đất đai năm 2003. (3) Một số kiến nghị nhằm bảo đảm thực hiện quyền sở hữu toàn dân đối với đất đai theo quy định của Luật đất đai năm 2003.