Browsing by Author Nguyễn Thị Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  

Showing results 23 to 42 of 45

 • item.jpg
 • Sách


 •  (2021)

 • Cuốn sách với lối viết châm biếm nhẹ nhàng mà sâu cay, nhà báo Hữu Thọ tập trung phê phán, lên án những hiện tượng tiêu cực như "ô, dù", tham ô, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền đã, đang nảy sinh trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và bàn cách khắc phục.

 • 5.pdf.jpg


 • Authors: Nguyễn Thị Hương (2014)

 • Phân tích nội dung các quy định về tổng hợp hình phạt trong Bộ luật hình sự gồm : nguyên tắc tổng hợp hình phạt; tổng hợp hình phạt của nhiều tội; tổng hợp hình phạt của nhiều bản án. Đề cập những vi phạm Tòa án hay mắc phải khi tổng hợp hình phạt trong thực tiễn xét xử. Đề xuất một số giải pháp khắc phục các vi phạm Tòa án hay mắc phải : thiết lập cơ chế quản lý; xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cấp tố tụng và giữa các cơ quan tố tụng hình sự ở các tỉnh, thành khác nhau...

 • item.jpg
 • Sách


 •  (2017)

 • Nội dung cuốn sách tập trung làm sáng tỏ những vấn đề về hoàn cảnh ra đời, nội dung cơ bản của tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, khẳng định những giá trị lý luận, thực tiễn và sức lan tỏa của tác phẩm trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay.

 • item.jpg
 • Sách


 •  (2019-07-01)

 • Cuốn sách tập tung phân tích, đánh giá thực trạng tăng trưởng các vùng cũng như tác động tới tăng trưởng của cả nước trong giai đoạn 2011-2017. Bên cạnh đó, đưa ra một số giải pháp để nâng cao vai trò của vùng kinh tế trọng điểm ở nước ta hiện nay.

 • item.jpg
 • Sách


 •  (2019)

 • Cuốn sách đi từ khái quát một số vấn đề lý luận chung về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, sau đó tập trung đi sâu phân tích những đặc điểm, vai trò, thực trạng và một số vấn đề đặt ra của đội ngũ trí thức Việt Nam trước yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; từ đó đề xuất phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhằm phát huy vai trò của đội ngũ trí thức Việt Nam trong thời gian tới.

 • item.jpg
 • Sách


 •  (2022)

 • Sách khái quát về các vấn đề nhập cư ở Mỹ, ảnh hưởng của nhập cư đối với nước Mỹ và các chính sách nhập cư của Mỹ. Cụ thể, phản ánh thực trạng và chính sách nhập cư của Mỹ dưới thời tổng thống Donald Trump qua đó đánh giá tác động, xu hướng giải quyết vấn đề nhập cư ở Mỹ và hàm ý chính sách về người nhập cư đối với Việt Nam.

 • item.jpg
 • Sách


 •  (2018)

 • Văn kiện gồm 113 tài liệu được bố cục thành 2 phần: phần Văn kiện chính, phần Phụ lục. Gồm tập hợp các: văn kiện đại hội, hội nghị trung ương, các nghị quyết, chỉ thị, thông tri, quyết định, thông báo, kết luận, báo cáo,... của Bộ Chính trị, Ban bí thư, Thường trực Ban Bí thư; các tuyên bố chung được ký kết trong năm 2006 giữa Việt Nam và một số quốc gia; bài phát biểu của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội.

 • item.jpg
 • Sách


 •  (2018)

 • Cuốn sách có 154 tài liệu, gồm các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, thông tri, thông báo, kết luận... của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; trong đó có 148 tài liệu xếp ồ phần văn kiện chính, 6 tài liệu xếp ở phần phụ lục. Nội dung của tài liệu thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về những vấn đề quan trọng của đất nước và của Đảng trong năm 2010.