Browsing by Author Nguyễn Thị Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  

Showing results 39 to 45 of 45

 • item.jpg
 • Sách


 •  (2022)

 • Sách khái quát về các vấn đề nhập cư ở Mỹ, ảnh hưởng của nhập cư đối với nước Mỹ và các chính sách nhập cư của Mỹ. Cụ thể, phản ánh thực trạng và chính sách nhập cư của Mỹ dưới thời tổng thống Donald Trump qua đó đánh giá tác động, xu hướng giải quyết vấn đề nhập cư ở Mỹ và hàm ý chính sách về người nhập cư đối với Việt Nam.

 • item.jpg
 • Sách


 •  (2018)

 • Văn kiện gồm 113 tài liệu được bố cục thành 2 phần: phần Văn kiện chính, phần Phụ lục. Gồm tập hợp các: văn kiện đại hội, hội nghị trung ương, các nghị quyết, chỉ thị, thông tri, quyết định, thông báo, kết luận, báo cáo,... của Bộ Chính trị, Ban bí thư, Thường trực Ban Bí thư; các tuyên bố chung được ký kết trong năm 2006 giữa Việt Nam và một số quốc gia; bài phát biểu của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội.

 • item.jpg
 • Sách


 •  (2018)

 • Cuốn sách có 154 tài liệu, gồm các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, thông tri, thông báo, kết luận... của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; trong đó có 148 tài liệu xếp ồ phần văn kiện chính, 6 tài liệu xếp ở phần phụ lục. Nội dung của tài liệu thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về những vấn đề quan trọng của đất nước và của Đảng trong năm 2010.

 • item.jpg
 • Sách


 •  (2016)

 • Cuốn sách giúp bạn đọc tìm hiểu về Điều lệ Đảng khóa XII. Cụ thể, về: Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI); Quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, Quy định thi hành công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.