Browsing by Author Nguyễn Thị Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  

Showing results 44 to 45 of 45

  • item.jpg
  • Sách


  •  (2016)

  • Cuốn sách giúp bạn đọc tìm hiểu về Điều lệ Đảng khóa XII. Cụ thể, về: Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI); Quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, Quy định thi hành công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.