Browsing by Author Quốc hội

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  

Showing results 3064 to 3083 of 4401

 • Hethonguyban_final.pdf.jpg
 • 04-2014


 • Authors: thế giới; Hạ viện Anh; Ủy ban; Nghị viện; Nghị viện Thụy Điển; Quốc hội; Pháp; Hạ viện Hoa Kỳ; Canada (2014)

 • Qua nghiên cứu tổ chức và hoạt động của hệ thống ủy ban ở nghị viện một số nước cho thấy, hệ thống ủy ban là một trong những thành tố có vai trò rất quan trọng trong hoạt động của nghị viện...

 • Ky yeu hoat dong_UBVHGDTNND_khoa XI.pdf.jpg
 • Kỉ yếu


 • Authors: Quốc hội (2011-7-28)

 • Tập hợp các báo cáo thẩm tra chính thức của Uỷ ban về tờ trình và dự thảo luật do Chính phủ trình Quốc hội; các báo cáo, thuyết trình của Uỷ ban được trình bày hoặc gửi tới đại biểu Quốc hội; các báo cáo của các đoàn giám sát, đoàn đi thăm và trao đổi kinh nghiệm ở nước ngoài; báo cáo công tác hàng năm, báo cáo tổng kết nhiệm kỳ; danh mục các chuyên đề do Thường trực Uỷ ban chỉ đạo Vụ chuyên môn thực hiện việc khảo sát...

 • KY tc va hoat dong_UBCVDXH khoa XI.pdf.jpg
 • Kỉ yếu


 • Authors: Quốc hội (2007-3-19)

 • Kỷ yếu chia thành 2 quyển, gồm những văn bản về các hoạt động chính của Uỷ ban trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XI (2002 - 2007) nhằm khái quát hoạt động của Uỷ ban trong công tác lập pháp, giám sát và các hoạt động khác theo chức năng, nhiệm vụ của Uỷ ban, thể hiện những đóng góp tích cực của Uỷ ban vào thành quả chung của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XI.

 • 2.pdf.jpg
 • Kỉ yếu


 • Authors: Quốc hội (4-1961)

 • Diễn biến toàn bộ kỳ họp Quốc hội khoá II - kỳ họp thứ hai (từ ngày 11 đến 20 tháng 4 năm 1961 tại Hà Nội. Quốc hội họp kỳ nàv giữa lúc tình hình có nhiều thuận lợi mới. Trên thế giới, phe xã hội chủ nghĩa được củng cố và tăng cường. Trong nước, sau khi chúng ta hoàn thành Ihắng lợi kế hoạch 3 năm cải tạo xã hội chủ nghĩa và phát triển kinh tế, phát triển văn hóa, bộ mặt của miền Bắc đã và đang đổi mới.