Browsing by Author Quốc hội

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  

Showing results 3089 to 3108 of 4401

  • item.jpg
  • Văn bản pháp luật


  •  (2020-06-16)

  • Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 16 tháng 6 năm 2020. Luật gồm có 7 chương, 41 Điều; Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

  • 05.LOICHAOMUNGCUAQUOCHOIVOIPHAIDOANNAMBOTHANG10.pdf.jpg
  • 10-1948


  • Authors: Quốc hội (1948)

  • Bài trích viết về việc Quốc hội tổ chức buổi chào mừng phái đoàn Nam Bộ nhân dịp phái đoàn ra Bắc, bài cũng thể hiện tình cảm mà Quốc hội dành cho đồng bào Nam Bộ và động viên Nam Bộ tiếp tục kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược