Browsing by Author Quốc hội

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  

Showing results 3376 to 3395 of 4401

 • 03.MenhlenhkhoinghiacuauybanchihuylamthoikhuG.F.pdf.jpg
 • 12-8-1945


 • Authors: Quốc hội (1945)

 • Bài trích nêu chỉ thị của Ủy ban chỉ huy lâm thời khu GF gửi các đội trưởng, chính trị viên và các đội viên, các đội tự vệ, các ủy ban nhân dân và toàn thể dân chúng chuẩn bị mọi mặt cho cuộc khởi nghĩa tiêu diệt phát xít Nhật

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2020-11-11)

 • Bài trích giới thiệu các mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2021: Tổng sản phẩm trong nước, GDP bình quân đầu người, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng, tỉ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp và tăng trưởng, tốc độ tăng năng suất lao động xã hội, tỉ lệ lao động qua đào tạo, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế, tỉ lệ hộ nghèo, tỉ lệ dân cư khu vực thành thị được cung cấp nước sạch, tỉ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, tỉ lệ che phủ rừng.

 • 23.ThuyettrinhcuaUBCVDXHtaiky6QHX.pdf.jpg
 • 18-11-1999


 • Authors: Quốc hội (1999)

 • Toàn văn bản thuyết trình của UB Các vấn đề xã hội của Quốc hội do ông Bùi Ngọc Thanh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban trình bày tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa X đánh giá thành công đã đạt được, thách thức cũng như kiến nghị nhằm điều chỉnh kế hoạch, hoàn chỉnh chí

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 •  (2015-11)

 • Nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội (Nghị quyết số: 102/2015/QH13). Nghị quyết gồm 2 điều kèm theo Nội quy kỳ họp với 56 điều quy định chi tiết về quy trình và một số lưu ý trong khi diễn ra kỳ họp Quốc hội.

 • item.jpg
 • Văn bản pháp luật


 •  (2015-11-24)

 • Nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội (Nghị quyết số: 102/2015/QH13) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015. Nghị quyết gồm 56 điều.