Browsing by Author Quốc hội

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  

Showing results 3940 to 3959 of 4401

 • Quy che hoat dong_cac Uy ban_1993.pdf.jpg
 • Văn bản pháp luật


 • Authors: Quốc hội (1993-7-14)

 • Quy chế này gồm 5 chương 37 điều quy định tổ chức và hoạt động của các Ủy ban của Quốc hội. Quy chế này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 7 tháng 7 năm 1993

 • Quy che hoat dong_HDDT_1993.pdf.jpg
 • Văn bản pháp luật


 • Authors: Quốc hội (1993-7-14)

 • Quy chế này quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng Dân tộc đã được Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 7 tháng 7 năm 1993.

 • NQ ban hanh quy che hoat dong HDDT va cac UB cua QH_2004.pdf.jpg
 • Văn bản pháp luật


 • Authors: Quốc hội (2001-12-25)

 • Quy chế gồm 4 chương 44 điều được Quốc hội thông qua ngày 15 tháng 6 năm 2004, thay thế Quy chế hoạt động của Hội đồng dân tộc, Quy chế hoạt động của các Uỷ ban của Quốc hội đã được Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 7 tháng 7 năm 1993

 • Quy che hoat dong_UBTVQH_1993.pdf.jpg
 • Văn bản pháp luật


 • Authors: Quốc hội (1993-7-7)

 • Quy chế này quy dịnh nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc và quan hệ công tác của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam khoá IX, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 7 tháng 7 năm 1993.

 • 33.QuychevedaibieuQH.pdf.jpg


 • Authors: Quốc hội

 • Bài trích nói về quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội trong thời gian kỳ họp Quốc hội và thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội và các điều kiện đảm bảo để đại biểu Quốc hội hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của mình