Browsing by Author Võ Nguyên Giáp

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  

Showing results 20 to 23 of 23

 • item.jpg
 • Sách


 •  (1964)

 • Sách phân tích hình thái chiến sự vào mùa hè năm 1953; âm mưu mới của địch; chủ trương của ta trong Đông Xuân 1953-1954. Tập trung vào chiến dịch Điện Bên Phủ; tình hình địch và chủ trương tác chiến của ta. Rút ra một số bài học thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ.

 • item.jpg
 • Sách


 •  (1958)

 • Nội dung cuốn sách nhận định về quá trình chiến dịch Điện Biên Phủ và đánh giá ý nghĩa vĩ đại của nó trong lịch sử kháng chiến của nhân dân ta, trong lịch sử đấu tranh của các dân tộc bị áp bức toàn thế giới. Tình hình chiến sự trong mùa đông 1953 và mùa xuân 1954, kèm theo một số bản đồ.

 • item.jpg
 • Sách


 •  (1970)

 • Nói về đường lối quân sự của Đảng Cộng sản lãnh đạo cuộc chiến tranh nhân dân thắng lợi chống lại sự xâm lược của ba nước đế quốc, cả nước đánh giặc dưới sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang hùng hậu, tiền tuyến và hậu phương vững chắc, vận dụng sáng tạo phương thức tiến hành chiến tranh và nghệ thuật quân sự của chiến tranh nhân dân, là nhân tố chủ yếu quyết định thắng lợi của khởi nghĩa toàn dân và chiến tranh nhân dân