Browsing by Author Ủy ban thường vụ Quốc hội

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  

Showing results 1 to 20 of 202

 • 5.pdf.jpg


 • Authors: Ủy ban thường vụ Quốc hội (1966)

 • Trình bày về các công tác của Ủy ban: công tác pháp luật, bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội, tổ chức Nhà nước, giải quyết thư khiếu tố của nhân dân, tặng thưởng huân chương, quan hệ với Hội đồng chính phủ…

 • 7.pdf.jpg


 • Authors: Ủy ban thường vụ Quốc hội (1975)

 • Trình bày 9 công tác của Uỷ ban thường vụ Quốc hội: về việc tuyển cử đại biểu Quốc hội, về việc bổ nhiệm các nhân viên cao cấp của Nhà nước, về công tác đối ngoại, về việc tặng thưởng huân chương, về việc quan hệ với Hội đồng Chính phủ...

 • 6.pdf.jpg


 • Authors: Ủy ban thường vụ Quốc hội (1968)

 • Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội về thi hành Nghị quyết ngày 10/4/1965 của quốc hội trao cho Ủy ban thường vụ Quốc hội một số quyền hạn trong tình hình mới; Về công tác pháp luật; Tổ chức của Nhà nước; Việc tặng thưởng huân chương; Việc giải quyết những thư khiếu tố của nhân dân; Quan hệ với các đại biểu Quốc hội và nhân dân; Quan hệ với hội đồng Chính phủ...

 • 6.pdf.jpg


 • Authors: Ủy ban thường vụ Quốc hội (1971)

 • Trình bày về 12 công tác của Ủy ban thường vụ Quốc hội: việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa IV, về công tác pháp luật, về tổ chức của Nhà nước, về việc tặng danh hiệu anh hùng và tặng thưởng huân chương, về quan hệ với Hội đồng Chính phủ...

 • BAOCAOCONGTACDANNGUYEN10THANG_KYYEUCUAQUOCHOIKHOAIX_KYHOPTHUMUOI_1996_TAPX.pdf.jpg


 • Authors: Phan Minh Tánh (1996)

 • Số 305 BC/UBTVQH9; Nội dung báo cáo bao gồm: Tình hình tiếp dân, nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và đề đạt nguyện vọng của công dân gửi đến Quốc hội và các đồng chí lãnh đạo Quốc hội -- Việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và một số kiến nghị về công tác này trong thời gian tới.

 • BCCONGTACDANNGUYEN9THANG_KYYEUCUAQUOCHOIKHOAIX_KYHOPTHUTAM_1995_TAPVIII(7).pdf.jpg


 • Authors: Phan Minh Tánh (1995)

 • Electronic Resources; Số: 243 BC/UBTVQH; Tình hình đơn thư khiếu nại tố cáo và đề bạt nguyện vọng của công dân gửi đến Quốc hội và các đồng chí lãnh đạo Quốc hội – Nội dung đơn thư – Về việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân – Một số vấn đề về công tác dân nguyện trong thời gian tới

 • 8.pdf.jpg


 • Authors: Ủy ban thường vụ Quốc hội (1980)

 • Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc soạn thảo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Về công tác pháp luật; Phê chuẩn Hiệp ước, hiệp định; Nhân sự của Hội đồng Chính phủ; Nhân sự của ủy ban dự án pháp luật của Quốc hội; Việc bổ nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam...