Browsing by Author Bùi Xuân Đức

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  

Showing results 1 to 20 of 33

 • 28_BAODAMSUTHAMGIA_TC_NCLP_SO19_2014.pdf.jpg
 • 2014


 • Authors: Bùi Xuân Đức (2014)

 • Bài viết trình bày quy định về sự tham gia (phối hợp) của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội với chính quyền địa phương trong hiến pháp sửa đổi năm 2013 -- Cụ thể hóa, chi tiết hóa sự tham gia (phối hợp) của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể nhân dân với chính quyền địa phương trong Luật tổ chức chính quyền địa phương: Quy định rõ hơn trách nhiệm phối hợp hoạt động giữa chính quyền địa phương với Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các đoàn thể nhân dân; thể hiện rõ phối hợp giữa chính quyền với MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia bộ máy chính quyền địa phương các cấp (nhất là trong hiệp thương bầu cử; cho ý kiến và sự đánh giá tín nhi...

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2022-05)

 • Bài viết phân tích những bất cập, hạn chế trong mô hình tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện nay, những vấn đề đang đặt ra và đề xuất những hướng đổi mới, hoàn thiện trên 6 khía cạnh: Hệ thống cơ cấu tổ chức từ Trung ương đến địa phương, cơ cấu thành viên ủy ban các cấp, to chức cơ cấu bên trong của mỗi cấp Ủy ban, phương thức thành lập các cơ quan, bộ phận, chức danh cán bộ Mặt trận Tô quốc, bộ mảy chuyên môn giúp việc của các ủy ban và về đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc.

 • item.jpg
 • Sách


 •  (2018)

 • Cuốn sách tập trung phân tích nhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2030; những thành tựu đạt được; những hạn chế, bất cập còn tồn tại của hệ thống pháp luật Việt Nam về nền kinh tế thị trường, bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường; thực trạng về tổ chức bộ máy Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; về quyền con người, quyền công dân;...

 • 3_PHANDINHTAIPHAN_TC_SO 4_NAM1995.pdf.jpg
 • 1995


 • Authors: Bùi Xuân Đức (1995)

 • Tài phán hành chính theo nghĩa hiện đại được hiểu là quyền phán xét, xử lý của cơ quan hành chính đối với các tranh chấp cũng như các vi phạm trong quản lý Nhà nước. Tài phán hành chính là hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước và người cóc chức vụ trong giải quyết một công việc cụ thể và áp dụng chế tài pháp lý tương ứng theo trật tự hành chính

 • 16_QUOCHOIVIETNAM_TC_SO9_NAM2005.pdf.jpg
 • 2005


 • Authors: Bùi Xuân Đức (2005)

 • Sự phát triển của Quốc hội qua các hiến pháp: Quốc hội trong giao đoạn Hiến pháp năm 1946; Quốc hội trong giai đoạn Hiến pháp năm 1959; Quốc hội giai đoạn Hiến pháp năm 1980; Quốc hội trong giai đoạn Hiến pháp năm 1992 -- Phương hướng hoàn thiện Quốc hội: Hoàn thiện chức năng, thẩm quyền của Quốc hội; hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Quốc hội; hoàn thiện phương thức hoạt động của Quốc hội.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2019-08)

 • Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định và bước đầu đặt nền móng cho việc tổ chức quyền hành pháp ở nước ta. Sau 5 năm thi hành Hiến pháp, xuất hiện những vấn đề đặt ra trong việc quán triệt nhận thức về quyền hành pháp, về triển khai tổ chức thực hiện quyền hành pháp. Bài viết đi sâu tìm hiểu về những vấn đề đó nhằm góp phần hoàn thiện nhận thức và tổ chức quyền hành pháp ở nước ta hiện nay.