Browsing by Author Kiểm toán nhà nước

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  

Showing results 1 to 8 of 8

  • item.jpg
  • Sách


  •  (2016)

  • Cuốn sách "Hệ thống chuẩn mực kiểm toán nhà nước" tổng hợp các văn bản pháp lý quy định về hoạt động kiểm toán nhà nước, hoạt động của kiểm toán viên nhà nước trong quá trình kiểm toán, đảm bảo tuân thủ các qui tắc đạo đức nghề nghiệp, giữ gìn và nâng cao bản lĩnh nghề nghiệp. Đến nay, Kiểm toán nhà nước đã hoàn thành việc xây dựng và ban hành hệ thống Chuẩn mực kiểm toán nhà nước (CMKTNN) gồm 39 chuẩn mực và Danh mục thuật ngữ sử dụng trong hệ thống CMKTNN. Hệ thống CMKKTNN có 3 cấp độ và áp dụng cho 3 loại hình kiểm toán: kiểm toán tài chính, kiểm toán tuân thủ và kiểm toán hoạt động.