Browsing by Author Lê Công Thịnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  

Showing results 1 to 5 of 5

  • item.jpg
  • Tài liệu tham khảo


  •  (2023)

  • |Các giải pháp để thực hiện giảm phát thải cho các Khu công nghiệp được các chuyên gia trên thế giới khuyến nghị là cách tiếp cận tổng hợp, có sự tham gia của nhiều bên liên quan nhằm hướng tới một tương lai phát thải ròng bằng không.