Browsing by Author Lê Sơn Hải

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  

Showing results 1 to 3 of 3

  • item.jpg
  • Sách


  •  (2017)

  • Cuốn sách khái quát quá tình hình thành và phát triển của cộng đồng các dân tộc và cơ quan công tác dân tộc. Từ đó đưa ra những bài học kinh nghiệm, phương hướng làm tốt hơn nữa công tác dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

  • 38_VEVIECTHUCHIEN_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_6_NAM2005.pdf.jpg
  • 2005


  • Authors: Lê Sơn Hải (2005)

  • Từ thực tiễn ban hành và áp dụng pháp luật về đánh giá tác động môi trường trong hơn 10 năm qua, có thể thấy rõ là nhiều quy định pháp luật trong lĩnh vực này không còn phù hợp với thực tiễn nước ta. Do đó, đã đến lúc phải tổng rà soát lại toàn bộ các quy định nói trên, loại bỏ những quy định lỗi thời, sửa đổi, bổ sung các quy định mới cho phù hợp, nhất là trong quá trình soạn thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).Có như vậy, mới thúc đẩy hoạt động đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư đáp ứng yêu cầu mới của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.