Browsing by Author Nguyễn Hữu Hải

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  

Showing results 1 to 9 of 9

 • 13.pdf.jpg


 • Authors: Nguyễn Hữu Hải (2014)

 • Khái quát các thành tựu cơ bản của Khoa Hành chính học Học viện Hành chính quốc gia. Ðưa ra mục tiêu hoạt động chính trong những năm tới nhằm phát huy truyền thống của khoa : trong công tác giảng dạy, cán bộ; công tác nghiên cứu khoa học và biên soạn giáo trình...

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2015)

 • Bài viết cho thấy, việc xây dựng văn hóa trong tổ chức công để khơi dậy cán bộ, công chức, viên chức tinh thần yêu nước, ý thức xã hội và thái độ trung thực, dũng cảm đấu tranh bảo vệ công lý, bảo vệ lợi ích hợp pháp của Nhà nước và công dân. Đồng thời, góp phần khắc phục nạn quan liêu, cửa quyền hách dịch, đặc quyền, đặc lợi... trong các tổ chức công.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2020-04)

 • Trên cơ sở phân tích lý luận, thực tiễn về trách nhiệm và trách nhiệm công vụ, bài viết đề xuất những giải pháp góp phần thực hiện mục tiêu đề cao tính trách nhiệm với sự tận tụy, mẫn cán và hoàn thành vai trò, bổn phận của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ ở việt Nam.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2021-12)

 • Bài viết khải quát thực trạng phân cấp quản lý hành chính và đưa ra các giải pháp thực hiện phân cấp quản lý hành chính có hiệu lực, hiệu quả; phù hợp với bối cảnh đẩy mạnh cải cách nền hành chính nhà nước ở Việt Nam.