Browsing by Author Nguyễn Thị Ngân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  

Showing results 1 to 13 of 13

 • item.jpg
 • Sách


 •  (2017)

 • Cuốn sách tập trung phân tích những vấn đề lý luận về văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế ở Việt Nam hiện nay; khảo sát, đánh giá thực trạng văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế ở nước ta trong thời kỳ đổi mới, đồng thời đề xuất mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế ở Việt Nam từ nay đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

 • item.jpg
 • Sách


 •  (2019)

 • Cuốn sách cung thông tin họ tên, quê quán, khoa đỗ, hành trạng, tác phẩm của người đỗ tú tài triều Nguyễn cũng như cống hiến của họ với đất nước.

 • Thucdayhoatdongcuacacdoanhnghiepnhovavua.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Nguyễn Thị Ngân (2015)

 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa là hệ thống doanh nghiệp có vị trí đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách nhằm hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua việc tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp. Nhưng từ chủ trương, chính sách đến áp dụng thực tiễn vẫn còn một khoảng cách khá xa, kết quả thực thi chưa đạt được như mong muốn.

 • item.jpg
 • Luận án


 •  (2020)

 • Luận án đã xác định các khái niệm công cụ trong việc nghiên cứu tiểu thuyết các nhà văn nữ từ lý thuyết nữ quyền, nhận diện và phác thảo dòng chảy/ đặc tính riêng của tiểu thuyết nữ trong bản đồ thể loại văn học Việt Nam giai đoạn 1986 - 2010. Luận án đã lý giải được cảm quan về đời sống xã hội và con người của các nhà văn nữ trên cả hai chiều kích diện và điểm, sự lựa chọn đề tài và nhân vật, cảm hứng sáng tác và kí hiệu đặc thù.Luận án đã bước đầu xác lập được sự hiện diện của lối viết nữ - phương thức khẳng định vị thế và tầm ảnh hưởng sâu rộng của tư tưởng ...