Browsing by Author Nguyễn Văn Lâm

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  

Showing results 1 to 12 of 12

 • mangthaiho.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Nguyễn Văn Lâm (2016)

 • Bài viết luận bàn về mang thai hộ trong pháp luật Việt Nam, những trường hợp được nhờ mang thai hộ và điều kiện có quyền nhờ mang thai hộ

 • item.jpg
 • Luận án


 •  (2021)

 • Đặc điểm giải phẫu động mạch (ĐM) cấp máu cho cơ răng trước (CRT) Các ĐM cấp máu cho CRT gồm: ĐM ngực trên, ĐM ngực ngoài và ĐM ngực lưng chiếm tỷ lệ lần lượt là 20%, 86,7% và 100%. Các ĐM này chia thành hai nhóm cấp máu: - Các ĐM cấp máu cho phần trên và phần giữa CRT (nhóm 1): 100% ĐM ngực trên và ĐM ngực ngoài cấp máu cho phần trên và giữa CRT. Các ĐM này có chiều dài (CD) và đường kính (ĐK) trung bình là 4,6 ± 0,58 cm và 1,19 ± 0,30 mm. - Các ĐM cấp máu cho phần dưới CRT (nhóm 2). 100% ĐM ngực lưng cấp máu cho phần dưới CRT. Chiều dài và đường kính trung bình ĐM nhóm 2 là 3,15 ± 0,28 cm và 2,22 ± 0,46 mm. 2. Các dạng biến đổi giải phẫu động mạch cấp máu cho cơ răng trước Các ĐM cấ...

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2020-08)

 • Tài liệu đề cập đến khái niệm và bản chất pháp lý của công ty hợp vốn cổ phần; pháp luật của một số nước và lịch sử pháp luật Việt Nam về công ty hợp vốn cổ phần; nhu cầu cần thiết và những vấn đề pháp lý khi xây dựng chế định xây dựng chế dịnh công tu hợp vốn cổ phần trong Luật Doanh nghiệp.