Browsing by Author Nguyễn Văn Nghĩa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  

Showing results 1 to 13 of 13

 • item.jpg
 • Sách


 •  (2018)

 • Tài liệu bao gồm các quy định của pháp luật thi hành án dân sự và các quy định của pháp luật khác có liên quan trong quá trình tổ chức thi hành bản án, quyết định của Tòa án. Đồng thời chỉ ra một số vướng mắc trong các quy định của pháp luật khi áp dụng vào các tình huống thi hành án cụ thể giúp Chấp hành viên áp dụng chính xác pháp luật, hạn chế thấp nhất những khả năng sai sót có thể xảy ra, tránh thiệt hại thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và tránh gây thiệt hại cho các bên đương sự.

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo


 •  (2021)

 • Bài viết tập trung phân tích khái niệm việc thi hành án dân sự điển hình; Ý nghĩa của việc xác định "việc thi hành án dân sự điển hình"; Nguyên tắc lựa chọn việc thi hành án dân sự điển hình; Các tiêu chí xác định "việc thi hành án dân sự điển hình".

 • Luathoc5.2009_B5_Luatthihanhandansu.pdf.jpg
 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Văn Nghĩa (2009)

 • Nhằm khắc phục hạn chế của Pháp lệnh thi hành án dân sự, tiếp tục hoàn thiện các quy định về trình tự, thủ tục thi hành án; củng cố, kiện toàn bộ máy nhà nước, thể chế hoá chủ trương đường lối của Đảng...Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ tư (ngày 14-11-2008) đã thông qua Luật thi hành án dân sự, gồm 9 chương, 138 điều với nhiều nội dung đổi mới quan trọng trong công tác thi hành án dân sự.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2017)

 • Minh bạch thông tin về tài sản của người phải thi hành án và việc kê khai, cung cấp thông tin về tài sản thi hành án của người phải thi hành án có vai trò quan trọng trong quả trình tổ chức thi hành án. Nhằm nghiên cứu để hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực này, bài viết đã chỉ ra một số hạn chế của pháp luật về cung cấp thông tin tài sản thi hành án, đồng thời cung cấp một số kinh nghiệm quốc tể bổ ích có liên quan.

 • item.jpg
 • Sách


 •  (1973)

 • Cuốn sách phân tích về quan hệ qua lại giữa triết học và khoa học tự nhiên trong quá trình phát triển lịch sử. Đề cập đến vài trò của khoa học tự nhiên đối với sự phát triển của triết học và ngược lại. Đi sâu vào sự cần thiết của mối liên minh giữa triết học và khoa học tự nhiên.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2021-02)

 • Bài viết trình bày, phân tích Khái niệm định mức việc thi hành án dân sự đối với chấp hành viên; Thực trạng định mức việc THADS đối với chấp hành viên; Kiến nghị hoàn thiện quy định về định mức công việc đối với chấp hành viên

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2021-02)

 • Bài viết phân tích khái niệm định mức việc thi hành án dân sự đối với chấp hành viên; thực trạng định mức việc THADS đối với chấp hành viên và kiến nghị hoàn thiện quy định về định mức công việc đối với chấp hành viên.