Browsing by Author Nguyễn Văn Phúc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  

Showing results 1 to 15 of 15

 • item.jpg
 • Sách


 •  (2019)

 • Nội dung cuốn sách giới thiệu tổng quan về quá khứ, hiện tại và tương lai của công nghiệp hóa; những con đường phát triển công nghiệp hóa được học hỏi từ thành công của châu Á với việc vượt ra ngoài sự “tạo lập mô hình” thuần túy, con đường công nghiệp hóa của Trung Quốc, Indonesia hay chính sách công nghiệp hóa ở Mỹ Latinh; sự cần thiết và thách thức đối với công nghiệp hóa về thay đổi cấu trúc, gia tăng thất nghiệp, sự phát triển của chính sách công nghiệp và các thách thức về bền vững môi trường, biến đổi khí hậu. Đồng thời, nội dung cuốn sách cũng phân tích về hoàn cảnh và những thách thức đối với các nước đang phát triển trong công nghiệp hóa và đưa ra những ý tưởng cho các mô h...

 • item.jpg
 • Sách


 •  (2017)

 • Nội dung cuốn sách đề cập đến các vấn đề chính sau: sơ lược quá trình hình thành và phát triển công nghiệp, vai trò của công nghiệp và phát triển công nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội, những điều kiện để phát triển công nghiệp, tiềm năng phát triển công nghiệp Việt Nam; chính sách phát triển công nghiệp Việt Nam trong từng giai đoạn phát triển; sự phát triển của công nghiệp Việt Nam; những cơ hội và thách thức phát triển công nghiệp Việt Nam trong giai đoạn tới cũng như quan điểm, định hưóng và giải pháp phát triển công nghiệp Việt Nam trong giai đoạn tới.

 • item.jpg
 • Luận án


 •  (2020)

 • Luận án phân tích thực trạng phát triển bền vững các khu công nghiệp (KCN) và việc thực hiện các giải pháp tài chính của Nhà nước đối với các KCN ở Tỉnh (sử dụng các công cụ thuế, phí và lệ phí, chi ngân sách nhà nước, tín dụng và hỗ trợ tín dụng) cũng như các giải pháp của các nhà đầu tư sơ cấp vào các KCN trên địa bàn (đảm bảo nguồn vốn tối ưu, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đã huy động được, tạo lập và sử dụng các quỹ dự phòng rủi ro trong sản xuất kinh doanh, quỹ bảo vệ môi trường, quỹ tài chính đề xử lý các vấn đề liên quan tới người lao động, thiết kế chính sách giá và phí phù hợp, đảm bảo tài chính để ...

 • item.jpg
 • Luận án


 •  (2020)

 • Luận án hướng đến các mục tiêu cụ thể gồm: (1) Đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động của các MFI tại Việt Nam; (2) Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các MFI tại Việt Nam; (3) Đánh giá tác động của việc trao quyền cho phụ nữ đến hiệu quả hoạt động của các MFI tại Việt Nam; (4) Đề xuất các hàm ý chính sách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các MFI Việt Nam.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2022-04)

 • Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích các tiến trình của đề xuất miễn trừ quyền sở hữu trí tuệ đối với vắc xin Covid-19 dựa trên quan điểm các quốc gia, hệ thống pháp lý quốc tế về sở hữu trí tuệ trong mối quan hệ với quyền được chăm sóc sức khỏe của cộng đồng theo các cam kết quốc tế về nhân quyền; và đề xuất các giải pháp trưóc mắt nhằm bảo đảm quyền được chăm sóc sức khỏe của cộng đồng từ thực tiễn cuộc khủng hoảng vắc xin Covid-19.

 • item.jpg
 • Sách


 •  (2020)

 • Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở hệ thống hóa những kiến thức lý thuyết chung và kinh nghiệm thực tế về phân tích, đánh giá chính sách, từ đó cung cấp những kiến thức cơ bản về cơ sở lý luận, phương pháp tư duy, các công cụ phân tích, đánh giá chính sách cũng như một số kinh nghiệm thực tiễn có tính điển hình để giúp bạn đọc có những kiến thức, kỹ năng cần thiết khi phân tích đánh giá một chính sách cụ thể.

 • item.jpg
 • Sách


 •  (1995)

 • Sách giới thiệu sơ lược về tổ chức và hoạt động của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam trong 9 nhiệm kỳ. Nội dung được chia thành 5 phần: sự ra đời và quá trình hoạt động của Quốc hội Việt Nam; vị trí Quốc hội Việt Nam trong bộ máy nhà nước; chức năng, nhiệm vụ và tổ chức Quốc hội; đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Quốc hội; và Văn phòng Quốc hội.

 • item.jpg
 • Sách


 •  (2016)

 • Cuốn sách nghiên cứu về thể chế pháp luật kinh tế của một số quốc gia thông qua việc tìm hiểu và lựa chọn phân tích một số văn bản luật cơ bản, chính yếu trong các lĩnh vực pháp luật kinh tế cốt yếu. Cùng với đó, tác giả cũng đưa ra một số đề xuất, khuyến nghị cho việc sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các luật nhằm góp phần đa dạng hóa pháp luật kinh tế và hoàn thiện hệ thống thể chế kinh tế thị trường Việt Nam trong thời gian tới.