Browsing by Author Phạm Tất Dong

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  

Showing results 1 to 5 of 5

  • item.jpg
  • Bài trích


  •  (2022-06)

  • Bài viết bàn về công dân học tập trong quá trình CĐS quốc gia mà thế giới hiện đại gọi là công dân số (CDS).

  • item.jpg
  • Sách


  •  (2016)

  • Cuốn sách là những nghiên cứu phản ánh nhiều vấn đề xã hội đã và đang đặt ra trong tiến trình đổi mới đất nước ba mươi năm vừa qua dưới lăng kính xã hội học. Sự phong phú của các vấn đề xã hội học được đề cập đến trong tuyển tập này còn cho thấy nhiều tiềm năng, cơ hội đóng góp của Khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đối với sự phát triển của khoa học xã hội cũng như của đất nước trong tương lai.