Browsing by Author Phạm Thị Thúy Nga

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  

Showing results 1 to 11 of 11

 • item.jpg
 • Sách


 •  (2021)

 • Nội dung cuốn sách trình bày hệ thống các kiến thức về cơ sở lý luận bảo đảm pháp lý thực hiện quyền của lao động di cư nội địa; Thực trạng bảo đảm pháp lý thực hiện quyền của lao động di cư nội địa ở Việt Nam; Phương hướng và giải pháp hoàn thiện bảo đàm pháp lý thực hiện quyền của lao động di cư nội địa ở Việt Nam hiện nay.

 • 50_LAODONGPHUCVUGIADINH_TC_SO2_2006.pdf.jpg
 • 2006


 • Authors: Phạm Thị Thúy Nga (2006)

 • Lao động phục vụ gia đình: khái niệm, đặc điểm -- Thực trạng lao động phục vụ gia đình ở nước ta hiện nay: Quan hệ cung cầu lao động phục vụ gia đình ở nước ta hiện nay; những yếu tố ảnh hưởng đến quan hệ cung cầu về sử dụng lao động phục vụ gia đình; thực trang quan hệ lao động phục vụ gia đình ở Việt Nam hiện nay -- Một số kiến nghị bước đầu về lao động phục vụ gia đình: chúng ta cần xác định rõ phạm vi những công việc là lao động phục vụ gia đình; cách thức thiết lập quan hệ phục vụ gia đình

 • 55_PHAPLUATLAODONGTRONGTHETHAO_TC_SO12_2013.pdf.jpg
 • 2013


 • Authors: Phạm Thị Thúy Nga (2013)

 • Bài viết là những nghiên cứu bước đầu về sự điều chỉnh của pháp luật lao động trong lĩnh vực thể thao. Việc xây dựng khung pháp lý cho thể thao chuyên nghiệp góp phần thúc đẩy sự phát triển các quan hệ xã hội trong lĩnh vực thể thao chuyên nghiệp

 • NNPL9.15-B5.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Phạm Thị Thúy Nga (2015)

 • Bài viết đánh giá tổng quan về 70 năm lịch sử hình thành và phát triển pháp luật lao động Việt Nam (từ năm 1945 đến nay), đồng thời đề cập một số vấn đề đặt ra đổi với pháp luật lao động Việt Nam trong thời gian tới.

 • 59_TRACHNHIEMXAHOI_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_12_NAM2012.pdf.jpg
 • 2012


 • Authors: Phạm Thị Thúy Nga (2012)

 • Quyền được làm việc trong điều kiện đảm bảo an toàn lao động là một quyền của con người -- Mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và an toàn lao động -- Thực trạng thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong bảo đảm an toàn lao động ở Việt Nam-- Một số kiến nghị thúc đẩy Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong việc đảm bảo an toàn lao động ở Việt Nam hiện nay