Browsing by Author Trần Thùy Dương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  

Showing results 1 to 1 of 1

  • item.jpg
  • Bài trích


  •  (2023-04-21)

  • Bài viết tập trung đánh giá thực trạng quy định của pháp luật về bảo vệ người tố cáo, đồng thời, chỉ ra những hạn chế trong thực tiễn thực hiện pháp luật về bảo vệ người cáo, qua đó đề xuất một biện pháp tăng cường công tác bảo vệ người tố cáo ứng các cơ quan nhà nước hiện nay