Browsing by Author Trung tâm Thông tin-Thư viện và Nghiên cứu Khoa học

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  

Showing results 1 to 20 of 33

 • TLTK_BAOVEQUYENLOINGUOITIEUDUNGTRONGLUATPHAP.pdf.jpg
 • 2001


 • Authors: Trung tâm Thông tin-Thư viện và Nghiên cứu Khoa học (2001)

 • Dịch vụ nghiên cứu theo yêu cầu của Đại biểu Quốc hội; Nội dung chuyên đề gồm: Khái quát chung về vấn đề bảo vệ người tiêu dùng và vấn đề hiệp hội người tiêu dùng -- Liên hợp quốc và Chính phủ một số nước đối với vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng -- Luật bảo vệ người tiêu dùng của một số nước trên thế giới: Vương quốc Thái Lan; Luật bảo vệ người tiêu dùng của Singapore; Nam Triều Tiên; Hồng Kông; Ấn Độ; Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết (Cũ) -- Về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Việt Nam.

 • TLTK_HETHONGYTECUAMOTSONUOC.pdf.jpg
 • 2003


 • Authors: Trung tâm Thông tin-Thư viện và Nghiên cứu Khoa học (2003)

 • Dịch vụ nghiên cứu theo yêu cầu của Đại biểu Quốc hội; Tài liệu gồm các nội dung sau: Khái quát về y tế và quản lý hệ thống y tế -- Nghiên cứu hệ thống y tế của một số nước: Cộng Hòa liên bang Đức, Áo, Bỉ, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Cộng hòa Pháp … -- Sự điều hòa quỹ bảo hiểm y tế của hai nước Pháp và Đức -- Tài liệu tham khảo.

 • TLTK_KIENDANSUTRONGLUATTOTUNGDANSU.pdf.jpg
 • 2001


 • Authors: Trung tâm Thông tin-Thư viện và Nghiên cứu Khoa học (2001)

 • Dịch vụ nghiên cứu theo yêu cầu của Đại biểu Quốc hội; Nội dung chuyên đề gồm: Trình bày quy định về đơn kiện, vụ kiện của các nước: Cộng hòa Pháp; Cộng hòa nhân dân Trung Hoa; Nhật Bản … -- Quy định về thủ tục chứng minh và thẩm quyền giải quyết qua một số nước: Cộng hòa Pháp; Cộng hòa nhân dân Trung Hoa; Nhật Bản; Tiệp Khắc ... -- Quy định về giải quyết vụ kiện có yếu tố nước ngoài của một số nước sau: Cộng hòa Pháp; Cộng hòa nhân dân Trung Hoa; Nhật Bản; Cộng hòa dân chủ Đức; Canada.

 • TLTK_LUATSU,GIAMDINH,THIHANHANOMOTSONUOCTRENTHEGIOI.pdf.jpg
 • 2001


 • Authors: Trung tâm Thông tin-Thư viện và Nghiên cứu Khoa học (2001)

 • Dịch vụ nghiên cứu theo yêu cầu của Đại biểu Quốc hội; Nội dung tài liệu gồm: Về tổ chức hoạt động của luật sư qua một số nước: Cộng hòa Pháp; Singapore; Thái Lan; Trung Quốc -- Về tổ chức, hoạt động của cơ quan giám định tư pháp: Cộng hòa Pháp; Cộng hòa liên bang Nga; Canada và Cộng hòa liên bang Đức -- Về tổ chức và hoạt động thi hành án: Cộng hòa Pháp; Nhật Bản; Cộng hòa liên bang Nga.

 • TLTK_LUATTHONGKECUAMOTSONUOC.pdf.jpg
 • 2002


 • Authors: Trung tâm Thông tin-Thư viện và Nghiên cứu Khoa học (2002)

 • Dịch vụ nghiên cứu theo yêu cầu của Đại biểu Quốc hội; Nội dung tài liệu gồm: Khái quát chung về thống kê nhà nước, thu thập số liệu -- Luật thống kê của một số nước: Cộng Hòa nhân dân Trung Hoa; Cộng hóa dân chủ nhân dân Lào; Hàn Quốc; Nhật Bản; Ba Lan; Canada; Thụy Điển ...; trình tự thủ tục thống kê -- Quản lý nhà nước -- Xử lý vi phạm.

 • TLTK_MOTTTHONGTINTHAMKHAOVEDUANLUAT.pdf.jpg
 • 2001


 • Authors: Trung tâm Thông tin-Thư viện và Nghiên cứu Khoa học (2001)

 • Dịch vụ nghiên cứu theo yêu cầu của Đại biểu Quốc hội; Nội dung tài liệu gồm: Khái quát về sự cần thiết phải ban hành, Luật phòng cháy, chữa cháy -- Trình bày những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo xây dựng Luật phòng cháy, chữa cháy -- Vấn đề cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy -- Một số vụ cháy điển hình trên thế giới.

 • TLTK_MOTSOTHONGTINTHAMKHAOVEHETHONGTOAANMOTSONUOC.pdf.jpg
 • 2001


 • Authors: Trung tâm Thông tin-Thư viện và Nghiên cứu Khoa học (2001)

 • Dịch vụ nghiên cứu theo yêu cầu của Đại biểu Quốc hội; Nội dung chuyên đề gồm: Hệ thống Tòa án được quy định trong Hiến pháp của các nước trên thế giới như thế nào? Cộng hòa nhân dân Trung Hoa; Hàn Quốc; Nhật Bản; Vương Quốc Đan Mạnh -- Tổ chức và hoạt động của hệ thống Tòa án một số nước trên thế giới: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Tòa án nhân dân tối cao; Tòa án nhân dân cấp địa phương; tòa án nhân dân chuyên ngành); Hàn Quốc: Luật tổ chức Tòa án quy định có 3 cấp Tòa án; Nhật Bản: Hệ thống Tòa án gồm Tòa án tố cao, các Tòa án cấp cao, các Tòa án quận (Kể cả các Tào án hôn nhân và gia đình), các Tóa án giản lược; Vương quốc Đan Mạnh: không có Tòa án Hiến pháp và các Tòa án hành chính...

 • TLTK_MOTSOTHONGTINTHAMKHAOVEMOCUA.pdf.jpg
 • 2001


 • Authors: Trung tâm Thông tin-Thư viện và Nghiên cứu Khoa học (2001)

 • Dịch vụ nghiên cứu theo yêu cầu của Đại biểu Quốc hội; Nội dung chuyên đề gồm: Trình bày cơ sở ở Trung Quốc -- Qua trình mở cửa của Trung Quốc từ 1978 đến nay: Mở cửa ven biển; mở cửa ven sông; mở cửa biên giới; mở cửa nội địa; gia nhập WTO-đánh dấu sự mở cửa hoàn toàn của Trung Quốc với thế giới -- Những thành tựu và triển vọng ở của của Trung Quốc.

 • TLTK_MOTSOTHONGTINTHAMKHAOVETOCHUC,PHUONGTHUCHOATDONG.pdf.jpg
 • 2001


 • Authors: Trung tâm Thông tin-Thư viện và Nghiên cứu Khoa học (2001)

 • Dịch vụ nghiên cứu theo yêu cầu của Đại biểu Quốc hội; Nội dung chuyên đề gồm: Đặc điểm hệ thống các cơ quan tư pháp của một số nước trong khu vực và thế giới qua: Tính thống nhất; tính độc lập; Quy định các thủ tục pháp lý thuận tiện cho đương sự -- Mối quan hệ giữa các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử trong quá trình hoạt động: Mối quan hệ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; sự phân công, phân nhiệm; sự phối hợp trong hoạt động; sự chế ước lẫn nhau.

 • TLTK_MOTSOTHONGTINTHAMKHAOCHEDINH.pdf.jpg
 • 1997


 • Authors: Trung tâm Thông tin-Thư viện và Nghiên cứu Khoa học (1997)

 • Dịch vụ nghiên cứu theo yêu cầu của Đại biểu Quốc hội; Nội dung chuyên đề bao gồm: Thông tin nhanh về một số chế định trong luật hôn nhân và gia đình của các nước: Chế định ly thân trong Bọ luật dân sự của Cộng hòa Pháp; chế định hôn nhân trong luật hôn nhân và gia đình của Mỹ -- Hôn nhân có yếu tố nước ngoài: kết hôn; thẩm quyền xét xử ly hôn có yếu tố nước ngoài; việc giải quyết vấn đề tài sản.