Browsing by Subject "Luận cương về Phoi-ơ-bắc"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Cac Mac toan tap - tap 3.pdf.jpg
  • Sách


  • Hội đồng xuất bản C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập (1995)

  • Nội dung tập 3 gồm "Luận cương về Phoi-ơ-bắc" của C.Mác viết vào mùa xuân năm 1845, "Hệ tư tưởng Đức" - một tác phẩm lớn của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác, do hai ông cùng viết vào những năm 1845-1846 và tác phẩm của Ph. Ăng-ghen "Những người thuộc phái "chủ nghĩa xã hội chân chính"" viết trong thời gian tháng Giêng - tháng Tư 1847 và là phần kế tục trực tiếp của c...