Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/13579
Title: Báo cáo kết quả chuyến công tác tại Lào từ ngày 12 - 16/8/1998
Authors: Ủy ban Đối ngoại
Authors: Ủy ban Đối ngoại
Keywords: Báo cáo công tác
Lào
Abstract: Bối cảnh và mục đích chuyến công tác. Khái quát chương trình và nội dung làm việc của Đoàn. Nhận xét và kiến nghị của Đoàn
Date Created: 18-8-1998
Issue Date: 1998
Format: 3 tr., .pdf
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 122UBDN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 391,43 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.