Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/13580
Title: Báo cáo cuộc thăm và làm việc của Đoàn Quốc hội Việt Nam tại Cu Ba
Authors: Ủy ban Đối ngoại
Authors: Ủy ban Đối ngoại
Keywords: Báo cáo công tác
Cu Ba
Ủy ban đối ngoại Cu Ba
Văn phòng Quốc hội Cu Ba
Việt Nam
Abstract: Bối cảnh và mục đích chuyến thăm. Những hoạt động chính của Đoàn tại Cu Ba: Làm việc tại Văn phòng Quốc hội Cu Ba, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Cu Ba. Nhận xét và kiến nghị của Đoàn
Date Created: 5-1-1998
Issue Date: 1998
Format: 4 tr., .pdf
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 40UBDN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 413,2 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.