Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/13586
Title: Báo cáo kết quả chuyến thăm Nhật Bản và Hàn Quốc
Authors: Ủy ban Đối ngoại
Keywords: Nhật Bản
Báo cáo công tác
Hàn Quốc
Abstract: Bối cảnh của chuyến thăm. Nêu hoạt động chi tiết của Đoàn tại hai quốc gia Nhật Bản và Hàn Quốc. Nhận xét và kiến nghị của Đoàn
Date Created: 16-11-2001
Issue Date: 2001
Format: 5 tr., .pdf
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 796UBDN10.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 745,1 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.