Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/13759
Title: Báo cáo kết quả chuyến thăm Singapore và Thái Lan
Authors: Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Keywords: Báo cáo công tác
Công nghệ
Khoa học
Môi trường
Singapore
Thái Lan
Abstract: Bối cảnh của chuyến thăm. Nhận xét và kiến nghị của Đoàn về hoạt động của Quốc hội trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường; một số nhận xét liên quan đến khoa học, công nghệ và môi trường,…
Date Created: 7-11-2001
Issue Date: 2001
Format: 5 tr., .pdf
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 752UBKHCNMT10.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 588,63 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.