Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/13991
Title: Báo cáo kết quả chuyến đi thăm và làm việc của Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội tại Vương quốc Thái Lan
Authors: Ủy ban Kinh tế và Ngân sách
Authors: Ủy ban Kinh tế và Ngân sách
Keywords: Báo cáo công tác
Khủng hoảng kinh tế tài chính
Luật thuế giá trị gia tăng
Thái Lan
Abstract: Hoạt động chính của Đoàn về các nội dung: Tình hình khủng hoảng kinh tế - tài chính và các giải pháp khắc phục hậu quả của Thái Lan. Một số kinh nghiệm của Thái Lan trong việc thực hiện Lật thuế giá trị gia tăng VAT. Nhận xét và kiến nghị của Đoàn
Date Created: 18-3-1999
Issue Date: 1999
Format: 7 tr., .pdf
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 233UBKTNS.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 810,23 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.