Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/13993
Title: Báo cáo kết quả chuyến đi thăm và làm việc của Đoàn Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội tại Hàn Quốc
Authors: Ủy ban Kinh tế và Ngân sách
Keywords: Báo cáo công tác
Doanh nghiệp vừa và nhỏ
Hàn Quốc
Quốc hội Hàn Quốc
Viện kiểm toán và Thanh tra
Abstract: Hoạt động của Đoàn trong chuyến công tác. Một số tình hình của Hàn Quốc qua tìm hiểu trong thời gian ở Hàn Quốc: Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội; Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ; Quốc hội Hàn Quốc; Viện kiểm toán và Thanh tra Hàn Quốc. Nhận xét và
Date Created: 19-2-2001
Issue Date: 2001
Format: 7 tr., .pdf
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 535UBKTNS.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 822,29 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.