Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/14172
Title: Báo cáo kết quả chuyến thăm hữu nghị chính thức Li Bi của Đoàn Đại biểu Quốc hội nước ta
Authors: Ủy ban Quốc phòng và An ninh
Keywords: Báo cáo công tác
Li Bi
Quan hệ hai Quốc hội
Quan hệ thương mại
Abstract: Khái quát tình hình và mục đích chuyến thăm. Một số nội dung chính trong hội đàm và tiếp xúc: Về quan hệ hai nước, hai quốc hội, về quan hệ thương mại. Nhận xét chung và kiến nghị của Đoàn.
Date Created: 14-4-2000
Issue Date: 2000
Format: 4 tr., .pdf
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 438QPAN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 486,12 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.