Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16028
Title: Bàn về ngoại lệ của quy định trong một văn bản quy phạm pháp luật
Authors: Trần Thị Thu Phương
Keywords: Kỹ thuật soạn thảo ngoại lệ
Ngoại lệ
Văn bản quy phạm pháp luật
Việt Nam
Abstract: Phân tích mối quan hệ giữa ngoại lệ và quy định nhằm nêu lên những vấn đề liên quan đến khía cạnh kỹ thuật lập pháp. Tập trung làm rõ khái niệm ngoại lệ và nêu một số vấn đề về kỹ thuật soạn thảo ngoại lệ trong một số đạo luật hiện nay của Việt Nam. Đề xuất một sô giải pháp khắc phục các tồn tại này
Issue Date: 2014
Format: tr. 60-66, .pdf
Source: Tạp chí Khoa học Pháp lý. Năm 2014. Số 2
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 9.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,27 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.