Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16029
Title: Xử lý trường hợp mức lãi cho vay theo thỏa thuận cao hơn mức lãi theo quy định của pháp luật
Authors: Đỗ Văn Đại
Keywords: Lãi suất vay
Pháp luật
Tòa giám đốc thẩm định
Vay lãi
Việt Nam
Abstract: Bộ Luật Dân sự quy định "lãi suất vay do các bên thỏa thuận nhưng không được vượt quá 150% của lãi suất cơ bản của Ngân hàng nhà nước công bố đối với loại cho vay tương ứng" nhưng không cho biết hướng xử lý hậu quả khi các bên thỏa thuận vượt qua mức cho phép. Bài bình luận cho thấy hướng xử lý và tính thuyết phục của hướng xử lý mà Tòa giám đốc thẩm định hướng cho Tòa án địa phương
Issue Date: 2014
Format: tr. 67-73, .pdf
Source: Tạp chí Khoa học Pháp lý. Năm 2014. Số 2
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 10.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,38 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.