Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/16032
Title: Báo cáo kết quả chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc của Đoàn Đại biểu Quốc hội nước ta do Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được dẫn đầu từ 9-14/4/2005
Authors: Ủy ban Đối ngoại
Authors: Ủy ban Đối ngoại
Keywords: Báo cáo công tác
Công nghệ thông tin
Hàn Quốc
Ngân sách Nhà nước
Truyền thông
Vai trò Quốc hội
Abstract: Bối cảnh và mục đích chuyến thăm. Hoạt động của Đoàn và nội dung trong tiếp xúc tọa đàm: Về quan hệ hai nước, hai Quốc hội. Một số kết quả nghiên cứu về quyết định ngân sách Nhà nước của Hàn Quốc và vài trò của Quốc hội trong quy trình ngân sách Nhà nước
Date Created: 22-4-2005
Issue Date: 2005
Format: 6 tr., .pdf
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • BCHQ2005.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 898,23 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.