Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16038
Title: Một số vướng mắc khi áp dụng các quy định của pháp luật trong xét xử phúc thẩm vụ án hình sự
Authors: Dương Thị Diệu Hiền
Keywords: Xét xử phúc thẩm
Tố tụng hình sự
Việt Nam
Abstract: Xét xử phúc thẩm vụ án hình sự là một giai đoạn độc lập trong tố tình hình sự Việt Nam. Trong đó, kháng cáo hoặc kháng nghị chính là cơ sở pháp lý làm phát sinh thủ tục phúc thẩm và việc giải quyết kháng cáo, kháng nghị này được thực hiện tại phiên tòa phúc thẩm. Bài viết chỉ đề cập hai vấn đề trong giai đoạn phúc thẩm, đó là thời hạn kháng cáo, kháng nghị và thủ tục tại phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án hình sự
Issue Date: 2014
Format: tr. 33-37, tr. 63, .pdf
Source: Tạp chí Khoa học Pháp lý. Năm 2014. Số 3
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 5.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 948,06 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.