Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16044
Title: Những khía cạnh pháp lý liên quan đến sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt Nam
Authors: Trần Thị Bích Hà
Keywords: Hải dương 981
Luật quốc tế
Trung Quốc
Việt Nam
Vùng biển
Abstract: Phân tích nội dung ba vấn đề được thảo luận : Luật quốc tế và sự kiên Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981; giải quyết tranh chấp quốc tế bằng biện pháp chính trị - ngoại giao trong pháp luật quốc tế; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp pháp lý trong luật quốc tế
Issue Date: 2014
Format: tr. 3-8, .pdf
Source: Tạp chí Khoa học Pháp lý. Năm 2014. Số 4
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • 1.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,11 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.